Stadsnät

Vanliga frågor kring våra fiberkampanjer

Den beställning jag gör via Norrtälje Energis hemsida är ju inte bindande, när blir den det?
Svar: Beställningen blir bindande när ni skriver på avtalet. Avtalet skriver ni på vid hembesöket, då vi planerar er anslutning och tittar på hur ni ska gräva på er tomt. Om ni redan har slang och inget hembesök behövs före installationen, skickar vi ut avtalet

Går det att även ansluta gäststugan på tomten, ca 30-40 meter från stora huset. Vad skulle det kosta och hur gör man?
Svar: Anslutningspris per fastighet är 19 000 kr och då gräver man på egen tomt. Det innebär att om du vill ansluta två hus på din tomt blir kostnaden 2 x 19 000 kr, eftersom det blir två olika abonnemang även om det är på samma tomt. Självklart kan man nyttja samma grävda dike till båda anslutningarna så långt som det är möjligt.

Vad är maxhastigheten i Norrtälje Energis nät?
Svar: Maxhastigheten i nätet styrs av den tjänsteleverantör man väljer och inte av oss som nätägare. Idag är utrustningen som används på max 1Gbps men vad den blir i framtiden är svårt att svara på. Den fiber man drar in i fastigheten kommer inte vara begränsningen, snarare den utrustning som leverantören använder sig av.

Hur djupt ska vi gräva om vi gräver själva?
Svar: Ni behöver gräva ett ”dike” (schakt) som är ca 30-40 centimeter djupt och ett spadtag brett. Det som är viktigt är att det inte är några tvära böjar på diket eller allt för ojämnt underlag där slangen läggs. Detta för att fibern ska kunna blåsas i utan stopp.

Jag har ingen möjlighet att gräva själv på min egen tomt, kan Norrtälje Energi hjälpa mig med det?
Svar: Vi kan hjälpa dig att ordna med grävningen i samband med installationen. Att ange ett pris för detta är svårt då förutsättningarna hos alla ser olika ut, men en normaltomt med mjuk mark där det är ca 20 meters grävning kostar ungefär 2000 kr

Jag har bara berg på min tomt och det går inte att gräva, hur gör man då?
Svar: Består din tomt endast av berg utan möjlighet att gräva ner fiberslangen löser vi detta på annat sätt. Ett alternativ kan vara att man lägger ett förstärkt rör ovan mark i vilket man sedan blåser i fibern. Detta ser vi och planerar för vid hembesöket, men meddela oss gärna innan så att vi känner till det.

Godkänner ni att man använder annan fiberslang som läggs i samband med t.ex. VA-anslutning, gammal slang för telefon osv?
Svar: Ja, om det är en slang av samma typ och samma dimension som den vi använder och kan kopplas till vårt nät med vår snabbkoppling. Detta är också under förutsättningen att det inte finns några hinder i slangen som gör att fibern inte kan blåsas. Har slangen en innerdiameter på minst 8 mm så skjuter vi i fiberslang innan vi blåser i fiber. Om den befintliga slangen av någon anledning inte kan användas (igensatt, böjd osv) måste ny slang grävas ned.

Vem får använda rören på min tomt?
Svar: Om rören är förlagda tillsammans med kommunens VA-utbyggnad eller fjärrvärme är det Norrtälje Energi som får nyttja dem.
Vi har fiberslang på tomten som vi grävde ner när vår samfällighet förberedde för anslutning till kommunens VA-nät. Kommer Norrtälje Energi leverera i den?
Svar: Då det är samfälligheten själv som gjort anslutningen och lagt ner slangen är det upp till respektive samfällighet att avgöra vem som får nyttja deras fiberrör. Ta kontakt med oss så tittar vi på en lösning som passar för just er samfällighet.

Vårt område kommer att VA-anslutas om några år, vad händer för oss?
Svar: Då er VA-anslutning inte blir aktuell ännu på några år, kommer ni behöva gräva ner fiberslang redan nu.

Varför kostar det 19 000 kr nu, jag betalde ju för detta i samband med VA-utbyggnaden?
Svar: I samband med VA-utbyggnaden lades rör ner och kostnaden för detta tog kommunen. Du har enbart betalat för din VA-anslutning inte för fiber.

Jag fick för ett antal år sedan ett förslag på fiberanslutning med ett pris på 10 000 kr av Norrtälje Energi. Varför ligger priset på 19 000 kr nu?
Svar: Så är det tyvärr med olika erbjudanden. Förutsättningarna förändras med tiden och idag är vårt pris 19 000 kr.

Om man bor på gård, var räknas tomtgränsen? Åkrar? Ängar? Eller gräver ni fram till det som nyttjas som tomt av boningshuset?
Svar: Det är hela fastigheten fram till den punkt vi anvisar som anslutningspunkt. Kan ju i vissa fall även vara så att vår fiber redan finns inne på fastigheten vilket kan innebära att det går att ansluta där.

Vad sätter Norrtälje Energi upp för utrustning hemma hos mig?
Svar: Vi sätter upp en liten mediabox som är anpassad efter nätet. Mediaboxen är vår egendom och vi byter ut den om den går sönder. Den har fyra portar, en för tv, en för telefoni och en för internet. Den fjärde porten är för kommande välfärdstjänster, t.ex. sjukvård, utbildning mm. Mediaboxen är inte en router, en sådan får ni av er tjänsteleverantör eller köper själva.

Kommer Norrtälje Energi och andra fiberaktörer gräva vid olika tillfällen eller samförlägga?
Svar: Om vi och annan fiberaktör ansluter fiber i samma område samtidigt är det inte omöjligt att vi samförlägger, dock är detta ovanligt. Det innebär att vi behöver arbeta på samma plats samtidigt och det sker väldigt sällan. Det man då gör är i sådant fall endast att man lägger ner varsin slang i samma dike/schakt, vi kan inte använda samma slang för två fiber.

Om jag har tagit emot er kampanj men inte beställer nu, kommer det gå att beställa senare? Vad kostar det i sådant fall?
Svar: Den kampanj vi har just nu i berörda områden är 19 000 kr. Att beställa en fiberanslutning efter passerat svarsdatum eller efter att vi avslutat arbetet i området går naturligtvis, dock kommer priset att vara något högre. Att säga vad priset blir går inte i nuläget utan man måste då titta på varje enskild beställning. Däremot uppskattar vi att priset kommer ligga kring ca 25 000 kr.

Hur stort måste intresset vara för att Norrtälje Energi ska ansluta i mitt område?
Svar: Det är svårt att säga exakt hur det ser ut då det är olika i olika områden. Det brukar vara någonstans mellan ca 30-50 %

Vi har fått Norrtälje Energis erbjudande om fiber, men har inget hus ännu. Huset planeras vara klart om ett halvår/ett år osv. Kan vi ändå ta del av erbjudandet?
Svar: Det kan ni. Ange i beställningen att huset ska byggas och ett ungefärligt leveransdatum så arbetar vi efter det.

Finns det fiber där jag bor?
Svar: Om du har fått ett erbjudande av oss finns det fiber i närheten. Om du inte har nåtts av vårt erbjudande kan det ändå finnas fiber men intresset har ännu inte varit tillräckligt stort i ditt område. Gör en intresseanmälan via vår hemsida så ser vi i vårt system när det är tillräckligt många intresserade för att vi ska komma till just ditt område.

Var hittar jag ansökan för avbetalning  hos Telia Finance?
Svar: Längre ned på denna sida finns avtal och villkor att ladda ned i pdf.

Vart skickar jag ansökan för avbetalning hos Telia Finance?
Svar: Det skickas till Norrtälje Energi för hantering, inte till Telia Finance. Observera att ansökan måste ha inkommit tillsammans med ditt avtal före sista svarsdatum. Kommer ansökan in senare går det tyvärr inte att få delbetalning av fiberanslutningen.

Om jag väljer Telia Finance för avbetalning är jag då bunden till att välja dem som tjänsteleverantör?
Svar: Nej

Är beslut om fiberutbyggnad taget i kommunfullmäktige?
Svar: Ja, beslut om utbyggnad är taget.

Sista svarsdatum har passerat för den kampanj ni skickat ut och vi har beställt men inte hört något mer från er?
Svar: Vi har förlängt en del av kampanjerna av olika anledningar, bland annat inväntande av grävtillstånd från kommunen, att datum för informationsmöte hamnat efter sista svarsdatum samt att vi vill hålla öppet för att öka antalet beställningar i områden där intresset är svalt.

Min adress finns för beställning på er hemsida men jag har inte fått något utskick via post. Varför, vad kostar det och vad gäller?
Svar: Vi har öppnat upp vissa kommande kampanjområden i förtid för att det ska vara möjligt att göra en beställning i förväg.
För de områden vi har kampanjer i och kommer att ha under hösten gäller generellt 19 000 kr per anslutning där allt förutom grävning på egen tomt ingår.

Kan jag nyttja ROT-avdrag för anslutningen?
Svar: Vi använder inte ROT-avdrag då beloppet som är möjligt att dra av är mycket litet.
Detta hänger ihop med att det bara är timtid (ej material) på egen tomt som går att dra av. Tomtägaren står själv för kostnaden av grävning på egen tomt och för detta kan de som vill söka rotavdrag hos den entreprenör som utför grävningen.

Jag har ångrat min beställning via er hemsida. Vad behöver jag göra?
Svar: Du behöver inte göra någonting eftersom beställningen inte är bindande innan vi gjort ett skriftligt avtal med dig. Vi kommer skicka information till dig som om du beställt framöver ändå och det kan ju vara bra att du vet vad som händer i området du bor i. Vill du trots allt inte ha uppdateringarna meddelar du oss din fastighetsbeteckning så tar vi bort din beställning.