Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkoren

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet och enskilt bruk. Avtalsvillkoren för konsumenter är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket.