Elnät

Pågående projekt och markarbeten

För mer än 100 år sedan fick några Norrtäljebor uppleva elektriska lampor i sina hem för första gången. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Idag sköter vi såväl drift som underhåll till cirka 15 000 hem och verksamheter i Norrtälje kommun. Det senaste årtiondet har vi fått uppleva olika väderfenomen som gått under namn som Gudrun och Per och som på olika sätt påverkat vår elleverans till dig som kund. Ett led i arbetet att öka driftsäkerheten och ge våra kunder en så trygg och avbrottsfri elförsörjning som möjligt är att fortsätta vårt arbete med att vädersäkra landsbygdsnätet kring Norrtälje och Rimbo.

Vädersäkringen innebär i de flesta fall att vi gräver ner luftledningar i marken. Det finns dock vissa sträckor där markförhållandena är svåra och där används kabel som hängs upp i stolpar.

De närmaste åren ska vi modernisera vår mottagningsstation i Rimbo, byta ut krafttransformatorer i mottagningsstation Estuna, byta ut ett antal nätstationer till fjärrmanövrerade och bygga ut med redundanskablar för ytterligare leveranssäkerhet. Ett annat större projekt som påbörjas år 2017 är att byta ut alla cirka 15 000 elmätare i vårt elnät, då mätarna snart faller för ålderssträcket.

Pågående/planerade projekt och markarbeten 2016/2017

Ledingelinjen

Vi kommer att gräva ner högspänningsledningen mellan Frihamra och Västra Ledinge. Sticken mot Addarslund och Östra Ledinge är klara.

Kyrkanlinjen

Kyrkanlinjen har vi delat in i tre etapper. I första etappen, som är klar, har vi grävt ned högspänningsledningen vid Rimbo Kyrka. Andra etappen har vi grävt ned sticket från banvallen till Libbersmora. Tredje etappen kommer vi att sätta markstationer längs tidigare nergrävd kabel i banvallen upp till Granlund.

Nyckelbylinjen

Nedgrävning av högspänningsluftledningen sker mellan Lohärads kyrka till Fyrsjön och Hökmossen.

Rölinjen

Högspänningsfriledningen från Ekskogen och Ösby Hage bytas ut mot högspänningskabel i befintlig linje.
Ny högspänningskabel kommer att grävas ner mellan Lovisedal och Västra Ledinge för att knyta ihop linjerna Ledinge och Rökabeln för att säkra redundansen emellan.

Alhamralinjen

Högspänningsluftledning mellan Alhamra och Gottboda kommer att bytas ut mot belagd lina. Sticket mot Svartbäcken är klar liksom nedgrävning av högspänningsluftledningen mellan Adamsberg och Gottboda.
Utmatande högspänningsledning från Rimbo till Midsjö kommer att ersättas av markkabel och dessutom kommer transformatorstation i Midsjö bytas ut.

Planerade projekt och markarbeten

Rölinjen

Befintlig högspänningsfriledning  planeras bytas ut mot belagd luftledning i befintlig sträckning mellan cementindustri och Lovisedal.

Lundbylinjen

Lundbylinjen har vi delat in i tre etapper.
I etapp 1 kommer nedgrävning ske av högspänningsluftledning mellan bilskroten och Bergby för att knyta ihop till befintliga Sundstakabeln.
I etapp 2 planeras att luftlinjen till Degarö grävs ner och etapp 3 kommer det att planeras nedgrävning av luftlinjen mot Horsvallen.

Undralinjen

Högspänningsluftledningarna mellan Hållsta och Stenhammar kommer att grävas ner.
Ny högspänningskabel kommer samtidigt att grävas ner från Stenhammar och Hökmossen, för att knyta ihop linjerna Nyckelby och Undra för att säkra redundansen emellan.

Nånölinjen

Nedgrävning av högspänningsluftledning planeras att ske mellan Malsta-Ekeby, Skomakartorpet och Klockargården.

Rökstalinjen

Här planerar vi nedgrävning av högspänningsluftlinje mellan Nogård, Utlunda och Viborg.