Elnät

Elnätspriser

Elnätspriset handlar om transporten av el till dina uttag. Du betalar till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Själva elen köper du av valfritt elhandelsföretag. Elnätspriset består av två delar, ett fast och ett rörligt pris.

Abonnemangspriset är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (Ampere).
Överföringspriset är rörligt , du betalar för varje överförd kilowattimme (kWh) du använder.
Till detta tillkommer skatter och myndighetsavgifter.

Vi har under år 2013-2016 haft samma elnätspriser men höjde från och med 1 januari 2017 priserna med 5%. För dig som bor i lägenhet innebär det cirka 6 kr/månad och för dig som bor i villa blir det cirka 34 kr/månad i höjning. Läs om vårt arbete för att öka leveranssäkerheten till dig i vårt elnät här.

Prislista ELNÄT från 2017‐01‐01

Enhetstariff

Överföring: 14,48 öre/kWh | inkl. moms 18,1 öre/kWh

Fast avgift:

Mätarsäkring (A): Lägenhet 16 20 25 35 50 63
kr/år exkl. moms: 728 2 620 3 880 4 940 7 108 10 988 15 524
kr/år inkl. moms: 910 3 275 4 850 6 175 8 885 13 735 19 405

Effekttariff

Gäller för kunder med strömtransformatormätning

 • Fast avgift: 8 380 kr/år
 • Abonnemangsavgift: 335 kr/kW
  Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.
 • Effektavgift: 49 kr/kW/månad, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
  Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad.
 • Överföring: 11 öre/kWh, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
  6,7 öre/kWh, övrig tid.

(Moms ej inräknat i avgifterna)

Högspänningstariff

 • Fast avgift: 15 500 kr/år
 • Abonnemangsavgift: 300 kr/kW
  Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året
 • Effektavgift: 49 kr/kW/månad, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
  Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad.
 • Överföring: 10 öre/kWh, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
  6,3 öre/kWh, övrig tid.

(Moms ej inräknat i avgifterna)

Tre statliga avgifter (debiteras en gång i början av varje år)

Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

• Den första är en Elberedskapsavgift på 45 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 56,25 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2477 kr exkl. moms.

• Den andra är en Nätövervakningsavgift på 3 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bl a till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 3,75 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 600 kr exkl. moms.

• Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 11,90 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 750 kr.

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.