Elavtal

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig.
Skattesatsen beror dels på om du är privatkund eller företagskund (och i så fall vilken verksamhet företaget bedriver), dels var i landet elen används.

För att finansiera två av de förslag som ingår i den stora energiöverenskommelsen som gjordes 10 juni 2016 av fyra partier beslutade Riksdagen 17 maj 2017 att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag dels 1 juli 2017, dels 1 januari 2019. Här kan du läsa mer om bakgrunden.

Energiskatt 2017

Energiskatt på el tas ut med endast en skattesats:

  • Den energiskatt de flesta i Sverige betalar idag är 36,88 öre/kWh (29,5 öre/kWh exklusive moms) år 2017. Den 1 juli 2017 höjs energiskatten till 40,63 öre/kWh (32,5 öre/kWh exklusive moms).
  • Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 24,88 öre/kWh (19,9 öre/kWh exklusive moms). Från den 1 juli 2017 höjs även denna skatt med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms).
För övriga regler om energiskatt för industrikunder och datacenter hänvisar vi till Skatteverkets hemsida, se länk nedan.