Elavtal

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig.
Skattesatsen beror dels på om du är privatkund eller företagskund (och i så fall vilken verksamhet företaget bedriver), dels var i landet elen används.

För att finansiera två av de förslag som ingår i den stora energiöverenskommelsen som gjordes 10 juni 2016 av fyra partier beslutade Riksdagen 17 maj 2017 att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag dels 1 juli 2017, dels 1 januari 2019. Här kan du läsa mer om bakgrunden.

Energiskatt 2017

Energiskatt på el tas ut med endast en skattesats:

  • Den energiskatt de flesta i Sverige betalar idag är  40,63 öre/kWh (32,5 öre/kWh exklusive moms).
  • Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 28,63 öre/kWh (22,9 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt.

Energiskatt 2018

Energiskatten uppräknas med ett index varje år och energiskatten för 2018 är fastställd till 33,1 öre/kWh (exklusive moms).

För övriga regler om energiskatt för industrikunder och datacenter hänvisar vi till Skatteverkets hemsida, se länk nedan.

Viktig information om energiskatten

Från och med den 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.

Fram tills nu har det varit elhandelsbolagen som debiterat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med nästa år flyttas ansvaret över till elnätsbolagen, efter ett beslut taget av riksdagen. Du som kund behöver inte göra något utan du kommer bara märka att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre.

Mer information om förändringen hittar du på Skatteverkets hemsida.