Elavtal

Energiskatt

Viktig information om energiskatten

Från och med den 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.

Fram tills nu har det varit elhandelsbolagen som debiterat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med 1 januari 2018 flyttas ansvaret över till elnätsbolagen, efter ett beslut taget av riksdagen. Du som kund behöver inte göra något utan du kommer bara märka att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre.

Mer information om förändringen hittar du på Skatteverkets hemsida.

Energiskatt 2017

Energiskatten på el för perioden 20170701-20171231 var 41,63 öre/kWh (32,5 öre/kWh exklusive moms).

Energiskatt 2018

Energiskatten uppräknas med ett index varje år och energiskatten från och med  20180101 är fastställd till 33,1 öre/kWh (exklusive moms).